Ngày 22 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Hai
22
🌙 Tháng Tư
28
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm