Ngày 21 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Sáu
5
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm