Ngày 22 tháng 7 năm 1928

☀ Chủ Nhật
22
🌙 Tháng Sáu
6
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm