Ngày 21 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Ba
21
🌙 Tháng Bảy
7
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm