Ngày 22 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Tư
22
🌙 Tháng Bảy
8
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm