Ngày 21 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Năm
21
🌙 Tháng Tám
2
Năm Quý Dậu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm