Ngày 22 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Sáu
22
🌙 Tháng Mười
22
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập đông
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm