Ngày 23 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Mười
23
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm