Ngày 22 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Hai
22
🌙 Tháng Giêng
10
Năm Bính Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm