Ngày 23 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Ba
23
🌙 Tháng Giêng
11
Năm Bính Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm