Ngày 22 tháng 2 năm 1929

☀ Thứ Sáu
22
🌙 Tháng Giêng
13
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm