Ngày 23 tháng 2 năm 1929

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Giêng
14
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Bính Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm