Ngày 22 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Tư
22
🌙 Tháng Giêng
28
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm