Ngày 21 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Ba
21
🌙 Tháng Giêng
27
Năm Quý Dậu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm