Ngày 22 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Tư
22
🌙 Tháng Hai
27
Năm Quý Dậu
Tiết Xuân Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm