Ngày 23 tháng 3 năm 1933

☀ Thứ Năm
23
🌙 Tháng Hai
28
Năm Quý Dậu
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm