Ngày 22 tháng 5 năm 1992

☀ Thứ Sáu
22
🌙 Tháng Tư
20
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Ất Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm