Ngày 23 tháng 5 năm 1992

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Tư
21
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Ất Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm