Ngày 22 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Bảy
22
🌙 Tháng Năm (nhuận)
30
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm