Ngày 21 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Năm (nhuận)
29
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm