Ngày 22 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Bảy
22
🌙 Tháng Bảy
4
Năm Ất Sửu
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm