Ngày 22 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Năm
22
🌙 Tháng Bảy
18
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Lập Thu
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm