Ngày 23 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Sáu
23
🌙 Tháng Bảy
19
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm