Ngày 22 tháng 9 năm 1929

☀ Chủ Nhật
22
🌙 Tháng Tám
20
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm