Ngày 23 tháng 9 năm 1929

☀ Thứ Hai
23
🌙 Tháng Tám
21
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm