Ngày 23 tháng 10 năm 1925

☀ Thứ Sáu
23
🌙 Tháng Chín
6
Năm Ất Sửu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm