Ngày 24 tháng 10 năm 1925

☀ Thứ Bảy
24
🌙 Tháng Chín
7
Năm Ất Sửu
Tiết Sương Giáng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm