Ngày 23 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Ba
23
🌙 Tháng Mười
19
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm