Ngày 23 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Năm
23
🌙 Tháng Mười
6
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm