Ngày 23 tháng 11 năm 1960

☀ Thứ Tư
23
🌙 Tháng Mười
5
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm