Ngày 23 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Mười Một
7
Năm Quý Dậu
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm