Ngày 24 tháng 12 năm 1933

☀ Chủ Nhật
24
🌙 Tháng Mười Một
8
Năm Quý Dậu
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm