Ngày 23 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Hai
23
🌙 Tháng Hai
1
Năm Ất Sửu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm