Ngày 24 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Ba
24
🌙 Tháng Hai
2
Năm Ất Sửu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm