Ngày 23 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Năm
23
🌙 Tháng Tư
1
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm