Ngày 24 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Tư
2
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Dần
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm