Ngày 23 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Hai
23
🌙 Tháng Ba
4
Năm Mậu Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm