Ngày 24 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Ba
24
🌙 Tháng Ba
5
Năm Mậu Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm