Ngày 23 tháng 4 năm 1929

☀ Thứ Ba
23
🌙 Tháng Ba
14
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm