Ngày 24 tháng 4 năm 1929

☀ Thứ Tư
24
🌙 Tháng Ba
15
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm