Ngày 23 tháng 5 năm 1928

☀ Thứ Tư
23
🌙 Tháng Tư
5
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm