Ngày 22 tháng 5 năm 1928

☀ Thứ Ba
22
🌙 Tháng Tư
4
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm