Ngày 23 tháng 7 năm 1960

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Sáu
30
Năm Canh Tí
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm