Ngày 24 tháng 7 năm 1960

☀ Chủ Nhật
24
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
1
Năm Canh Tí
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm