Ngày 23 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Sáu
23
🌙 Tháng Sáu
12
Năm Canh Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm