Ngày 24 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Bảy
24
🌙 Tháng Sáu
13
Năm Canh Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm