Ngày 23 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Năm
23
🌙 Tháng Bảy
9
Năm Mậu Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm