Ngày 23 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Tư
23
🌙 Tháng Bảy
3
Năm Quý Dậu
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm