Ngày 22 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Ba
22
🌙 Tháng Bảy
2
Năm Quý Dậu
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm