Ngày 23 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Tư
23
🌙 Tháng Tám
6
Năm Ất Sửu
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm